Het gevecht van de vechter

Hoe de machine-mind van de vechter wakker wordt en tot inkeer komt…

Onoverwinnelijk
Ik ben beestachtig met een spiedende blik. Klaar om te vermorzelen. Niets houd ik heel. Grommend van vechtlust. Alles zal ik verscheuren. Mijn hersens kunnen niet nadenken, maar dat is ook niet nodig. Het enige wat ik hoef te doen is vernietigen, als een robot. Ik kijk om me heen en zie allerlei mannen, net als ik. Ik verbind me met hen en samen zijn we een sterk netwerk. Mijn hart is vol triomf, wij zijn de sterkste en onoverwinnelijk! In het midden van onze groep staat een helse aanvoerder, vlijmscherp en met duivelse ogen. Wij vechters putten er onze energie uit om onze tegenstanders met bruut geweld te verslaan.

“Als een hersenloos gereedschap van de heersende macht.”

Gewetenloze marionetten
Dan word ik wakker en ik kijk waar ik ben. Voor me zie ik de helse aanvoerder met z’n duivelse ogen. Hij staat te blazen als een ziedende kat. Hij kijkt me dreigend aan. Ik móet hem gehoorzamen en voor hem vechten als een bezetene. Maar opeens word ik helder in m’n hoofd en realiseer ik me dat ik zélf kan beslissen over mijn eigen handelen. Ik ben vrij en los van de dwingende duivelse ogen en de heersende macht. Als robots in een mechanisch geheel voerden we ons werk uit op de automatische piloot. Als een hersenloos gereedschap van de heersende macht. Wij volgden de orders als gewetenloze marionetten, gevangen in een ogenschijnlijk onwrikbare greep.

Wakker worden!
Een oerkracht borrelt omhoog. Ik móet dit redden, iedereen wakker schudden! We zijn een vrij mens en we kunnen uit het gewetenloze radarnetwerk stappen. Weg uit de onderdrukking. Het mechanische vechters bolwerk is plotseling verdwenen, uit elkaar gevallen en nietig geworden. Als een kaartenhuis dat gebouwd was op een fundering van illusie en hebzucht.

“Maar mijn zelfbeschikking is terug. Ik ben en blijf wakker en terug in mijn eigen lichaam, verbonden met mijn eigen wil.”

Zelfbeschikking
De rust is wedergekeerd en de helse aanvoerder is machteloos. Ik volg zijn orders niet meer en ook de mannen om mij heen die ik heb wakkergeschud, gooien het bijltje erbij neer. De helse aanvoerder kijkt met duivelse ogen recht in de mijne. Hij zet alsnog alles op alles. Alsof hij me probeert terug te brengen in de trance van gehoorzaamheid. Maar mijn zelfbeschikking is terug. Ik ben en blijf wakker en terug in mijn eigen lichaam, verbonden met mijn eigen wil. De duivelse ogen verdwijnen, lossen op in een zee van ruimte. Alsof er een nachtmerrie uiteenspat.

Gelijkwaardig
Er is niets meer aan de hand. Ik mag ontspannen. M’n keel is vrij en ik mag mijn waarheid weer spreken, in het openbaar. Uitdrukking geven aan wie ík ben. Ik ben een volwaardige man die middenin het leven staat. Ik sta op voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Ik voel ontspanning, rust en opgetogenheid. Mijn hart opent zich, vol met liefde. Liefde om te delen met de mensen om mij heen. Een grootse genegenheid voor mijn broeders en zusters, voor mijn naasten en mede aardebewoners. Ik hou van jullie en heb jullie lief. Jullie zijn liefde en ik ben liefde. Samen zijn we een. Er is vrede, verbinding en harmonie. Liefde overwint alles. Liefde vergeeft alles. Laten we het vieren in verbinding met elkaar.

———

Credits Artist: vectorx2263 (shutterstock.com)